Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Szkoła

Publiczne Gimnazjum w Biadaczu jest szkołą publiczną. Obwód szkolny tworzą następujące miejscowości: Kobylno, Grabie, Jełowa, Dąbrówka Łubniańska z przysiółkiem Kosowce, Łubniany, Masów, Biadacz, Kolanowice, Luboszyce, Kępa. 

W zakresie nauczania zapewnia uczniom:

  • pełną realizacje założeń edukacyjnych zawartych w podstawie programowej
  • naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem
  • zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym kontynuację nauki w szkole ponadgimnazjalnej
  • rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego
  • poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego
  • poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej
  • rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo - skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych)
  • traktowanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie
  • rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół zainteresowań, imprez sportowych, olimpiad
  • dokonanie świadomego wyboru dalszego kształcenia lub wybranego zawodu

 

Chór szkolny 

Zespół muzyczny „Musica Viva” działa od września 1999 roku, a więc od momentu, kiedy w Biadaczu powstało, zgodnie z duchem nowej reformy oświatowej, gimnazjum gminne. Zespół od samego początku prowadzony jest przeze mnie. W każdym roku szkolnym formacja ma trochę inny kształt – jeśli w jej szeregach znajdą się uczniowie grający na jakichś instrumentach, wówczas zespół ma charakter wokalno – instrumentalny, gdy zaś brak jest instrumentalistów, wtedy, w zależności od liczby członków, jest to zespół wokalny lub chór (albo dziewczęcy, albo chłopięco – dziewczęcy). 

„Musica Viva” co roku bierze udział w Gminnym Koncercie Noworocznym, a także Przeglądzie Twórczości Okresu Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, organizowanym przez Łubniański Ośrodek Działalności Kulturalnej. Zespół występuje podczas spotkań seniorów z łubniańskiej gminy, bierze udział w dożynkach i podobnych przedsięwzięciach o wymiarze lokalnym. 

Repertuar zespołu jest bardzo zróżnicowany. Praca w grupie służy wzajemnemu lepszemu poznaniu, kształci umiejętności muzyczne, uczy pracowitości i wytrwałości w dążeniu do celu, ale nade wszystko wspólne muzykowanie wyrabia w uczniach wrażliwość (nie tylko tę muzyczną), a to chyba największy sukces.